Eğitim 

ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA YÜKSEK AKADEMİK STANDART
TED İstanbul Koleji Lisesi’nde Advanced Placement Program*

*Advanced Placement Program College Board’un tescilli markasıdır ve College Board bu belgenin hazırlanması sürecine dâhil olmamıştır.
College Board web sitesi: www.collegeboard.org

AP Nedir?

AP programı lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bağlılığına, tutkusuna ve sıkı çalışmasına dayalı zor, fakat esnek bir akademik programdır.
AP dünya çapında 100’den fazla ülkede yer alan lise seviyesindeki okullarda uygulanan global akademik bir programdır. AP sınavları, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya dersten muaf olmasını sağlamaktadır.

AP derslerinde bilgileri ezberlemeye odaklanılmaz. Bunun yerine, öğrenciler yoğun tartışmalara katılır, işbirliği yaparak problemler çözer, eleştirel ve yaratıcı düşünür, konulara farklı açılardan yaklaşır,  açık ve ikna edici bir şekilde yazı yazmayı öğrenirler ki tüm bunlar üniversitede ve günümüzün hızla değişen küresel toplumunda başarılı olmak için gereken son derece önemli becerilerdir.

Sanat, fen bilimleri, matematik, tarih, sosyal bilimler ve dünya dilleri disiplinlerinde 34 üniversite seviyesinde dersten ve sınavdan oluşan programın sınavları her yıl Mayıs ayında uygulanmaktadır.
Sınavlar üniversite öğretim görevlileri tarafından hazırlanıp puanlandırılmaktadır ve her akademik alanda 1-5 arası bir puanla değerlendirilmektedir. Kredi için alınması önerilen puan 3, alınabilecek en yüksek puan da 5’tir.

(Detaylı Bilgi için...)