Eğitim 

 

ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA YÜKSEK AKADEMİK  STANDART
TED İstanbul Koleji Lisesi’nde Advanced Placement Program *

* Advanced Placement Program College Board’un tescilli markasıdır ve College Board bu belgenin hazırlanması sürecine dâhil olmamıştır.

College Board web sitesi: www.collegeboard.org

AP Nedir?

AP programı lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bağlılığına, tutkusuna ve sıkı çalışmasına dayalı zor, fakat esnek bir akademik programdır.

AP dünya çapında 100’den fazla ülkede yer alan lise seviyesindeki okullarda uygulanan global akademik bir programdır. AP sınavları, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya dersten muaf olmasını sağlamaktadır.

AP derslerinde bilgileri ezberlemeye odaklanılmaz. Bunun yerine, öğrenciler yoğun tartışmalara katılır, işbirliği yaparak problemler çözer, eleştirel ve yaratıcı düşünür, konulara farklı açılardan yaklaşır,  açık ve ikna edici bir şekilde yazı yazmayı öğrenirler ki tüm bunlarüniversitede ve günümüzün hızla değişen küresel toplumunda başarılı olmak için gereken son derece önemli becerilerdir.

Sanat, fen bilimleri, matematik, tarih, sosyal bilimler ve dünya dilleri disiplinlerinde 34 üniversite seviyesinde dersten ve sınavdan oluşan programın sınavları her yıl Mayıs ayında uygulanmaktadır.

Sınavlar üniversite öğretim görevlileri tarafından hazırlanıp puanlandırılmaktadır ve her akademik alanda 1-5 arası bir puanla değerlendirilmektedir. Kredi için alınması önerilen puan 3, alınabilecek en yüksek puan da 5’tir.

 

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ AP’Yİ KABUL EDİYOR

ÜNİVERSİTELER AP’YE NEDEN GÜVENİYOR?

Bir öğrencinin AP sınavındaki başarısı yükseköğretim çalışmalarında başarılı olmak için gereken kavramların ve becerilerin öğrenildiğini göstermektedir. Öğrencinin bu sınava Kaliforniya’da, Kamerun’da, Kanada’da, Çin’de, Kolombiya’da veya Türkiye’de girmiş olması fark etmez çünkü, sınav, AP eleştirel düşünme becerilerinin ve belli bir disiplin bilgisinin global standartlarda ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır.

  • AP, üniversitede çift anadal yapmak ve ileri seviyelerdeki dersleri almak isteyen öğrencilere hitap etmektedir.
  • AP, AP derslerinde başarılı olan öğrencilerin üniversitede de başarılı olduğunu gösteren kapsamlı araştırmalarca desteklenen üniversite seviyesindeki tek akademik programdır.
  • AP derslerinin ve sınavlarının geliştirilmesi, puanlanması ve incelenmesi aşamalarının her birinde üniversite öğretim görevlileri yer almaktadır.

AP: GLOBAL STANDART
AP, ABD dışındaki 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversiteye ulaşmıştır ve genişlemeye ve büyümeye devam etmektedir.

 - ABD’deki dört yıllık yüksekokulların ve üniversitelerin yüzde 90’dan fazlası AP sınavlarından alınan yüksek notlara kredi vermekte, alınan AP derslerinden öğrencileri üniversitede muaf tutmakta veya her iki imkânı da tanımaktadır.

 - Tüm Kanada üniversiteleri başarılı AP puanları için kredi vermekte ve öğrencileri lisede aldıkları AP derslerinden üniversitede muaf tutmaktadır.

 - İngiltere’deki kurumların çoğu üniversiteye kabulde AP sonuçlarına bakmaktadır.

 - AP dersleri Avusturya, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsviçre’de ülke çapında kabul edilmektedir.

 - Türkiye’de Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi AP Sınavlarından alınan puanları tanımaktadır.

 - AP’yi tanıyan üniversitelerin konuyla ilgili politikalarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

www.collegeboard.org/ap/creditpolicy

TED İSTANBUL KOLEJİ LİSESİNDE AP DERSLERİ VE SINAVLARI

TED İstanbul Koleji Lisesi’nde AP dersleri 11. sınıf öğrencilerine üç yıldır verilmektedir. Son iki yıldır, AP sınavları da TED İstanbul Koleji Lisesi’nde uygulanmaktadır.

TED İstanbul Koleji Lisesi’nde verilen AP dersleri şunlardır
 - English Literature and Composition
 - Physics 1-2
 - Calculus AB
 - Chemistry
 - Biology
 - Microeconomic and Macroeconomics
 - World History
 - Comparative Government and Politics

 - Studio Art

  • Drawing
  • 2 Dimension
  • 3 Dimension

 

Öğrenciler, okulda açılmayan AP derslerinin sınavlarına da girebilmektedirler.

AP dersleri 11. sınıfta alınmakta ve sınavlar her yıl Mayıs ayında uygulanmaktadır. AP dersleri College Board tarafından belirlenen ders programına göre AP sınıflarında verilmektedir.

Bir AP sınıfı nasıldır?

- Çalışmaya başlayın!

Öğrenciler kapsamlı AP derslerinde sadece bir şeyler okumazlar, aynı zamanda bir şeylerin gerçek anlamda nasıl çalıştığını, işlediğini de öğrenirler. Sınavdan birkaç dakika sonra unutacakları bilgileri ezberlemezler. AP derslerinde, kavramları ele alırlar ve dersler bittikten sonra uzun süre hatırlayacakları şeyler yaparlar. AP öğretmenlerinin uygulamalı öğrenme yaklaşımı öğrencileri tipik sınıf ortamından alıp onları üniversiteye ve sonrasına hazırlayacak bir deneyime götürmektedir.

- Yükselin, kendinizi şaşırtın!

Öğrenciler AP derslerinde kendileri için daha büyük hedefler belirleyebilir ve kendilerini mümkün olabileceğini hiç düşünmedikleri şeyler yaparken bulabilirler. AP öğrencileri lisede üniversite seviyesinde çalışmalar yaparak kendilerini sınayabilir ve aşina oldukları bir ortamda özgüven ve ileriye dönük bir deneyim kazanabilirler.

- Konuşun! Sesiniz çıksın!

Öğrenciler, AP derslerinde tıpkı üniversitedeki gibi sadece yaparak değil, paylaşarak ve düşüncelerini ifade ederek öğrenirler. Öğrencilerden kendi bakış açılarını ifade etmeleri istenecektir çünkü, diyalog ve münazara herkes tarafından paylaşılan bilgiye katkıda bulunur. Öğrenciler derse yön verecek ve üniversiteye gitmeden önce kendilerini ifade etmeyi öğrenerek becerilerini geliştireceklerdir.

- Birlikte çalışın! Destek alın!

Öğrenciler AP sayesinde sınıf arkadaşlarıyla ve AP öğretmenleriyle birlikte yeni fikirler keşfedecektir. Üniversiteye gittiklerinde onlardan zor sorunlarla ve derslerle uğraşırken, bir yandan da kendi zaman ve çalışma alışkanlıklarını yönetmeleri de beklenecektir. Öğrenciler bu beceriyi kendilerine yardımcı olan AP öğretmenleri sayesinde AP derslerinde kazanmaktadır. AP dersleri öğrencilerin gereken desteği ve yardımı alarak üniversite çalışmalarının nasıl olduğunu görmelerini ve anlamalarını sağlar.

AP’NİN AVANTAJLARI

- Üniversiteye kabulde rekabet üstünlüğü:

Seçkin üniversitelerin %85’i, bir öğrencinin AP deneyiminin onun üniversiteye kabul edilip edilmeme kararı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Üniversitelere eğitiminizi ciddiye aldığınızı, transkriptinizdeki AP dersleriyle kendinizi sıkı bir çalışmayla zorladığınızı göstereceksiniz.

- Yeterli sınav puanları için üniversite kredisi:

AP sınavlarından iyi puanlar alarak üniversite kredisi kazanıp giriş derslerinden muaf olup böylece eğitim ücretlerinden tasarruf edebilirsiniz.

AP dersleriniz için üniversite kredisi alabilirsiniz. Bunu yapan birçok üniversite var. Lisede aldığınız AP dersleri için kredi alabilmek ve üniversitede başlangıç seviyesindeki derslerden muaf olmak için çoğu okul öğrencilerin AP sınavlarında 4 veya 5 almış olma şartını ileri sürmektedir. Bazı üniversiteler 3 alan öğrencilere de kredi vermektedir.

Sınavda kredi alabilecek kadar yüksek puan alamayan öğrenciler için ise AP programına katılmış olmak yine de bir avantajdır.

- Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirir:

AP dersleri, katılımcıların akademik mükemmeliyete göre hareket etmesini gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu derslere kaydolan öğrenciler, zorlanmayı göze almalıdır.

Öğretmenler, öğrencileri lise mantığıyla düşünmekten erkenden uzaklaştırmaya çalışmakta ve onları AP sınavına hazırlamak için daha üst düzey bir analiz ve eleştirel düşünme seviyesini teşvik ederler. Bu dersler zor olsa da öğrencilere konuları derinlemesine araştırma ve kendi fikirleri ile derste ve üniversite kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı olacak öğrenme stratejileri geliştirmek için zaman harcama fırsatı vermektedir.

- Ders Çalışma Alışkanlıkları Geliştirir:

AP derslerinin ders yükü oldukça ağırdır. Katılımcıların ciddi zaman ve enerji harcamasını gerektirecek şekilde tasarlanmışlardır. Diğer lise dersleri, öğrencileri bir ders çalışma rutini geliştirmeye zorlamadıysa, AP programı kesinlikle zorlayacaktır. Pek çok ders dışı faaliyete katılan veya akşamları evde çalışan öğrenciler için AP iyi bir seçenek olmayabilir. Bir AP dersine başlamadan önce öğrencilerin programlarının yeterince zaman ayırmaya müsait ve dersten olabildiğince faydalanabilecek esneklikte olduğundan emin olmaları gerekir.

- Daha Derinlemesine İşlenen Dersler:

Öğrenciler ilgilerini çeken konuları daha derinlemesine inceleme, ileri araştırma ve iletişim becerileri geliştirme, yaratıcılık, problem çözüme ve analitik düşünme potansiyellerini geliştirme fırsatına sahiptir. AP derslerinde ve sınavlarında 21. yüzyıl becerileri olan eleştirel düşünme, sorgulama, akıl yürütme ve iletişim vurgulanmaktadır.

- AP Öğrencileri Üniversitede Başarılı Olurlar:

Pek çok araştırma, lisede aldıkları AP dersleri sayesinde bu derslerin üniversitedeki karşılığı olan dersler için kredi kazanan veya bu derslerden üniversitede muaf olan öğrencilerin aynı disipline ait takip eden derslerde başarılı olduklarını göstermiştir. Çalışmalar, AP öğrencilerinin AP dersleri almayan öğrencilerden daha yüksek ortalamalara sahip olduklarını da göstermiştir.

- AP, Öğrencilere Uluslararası Bakış Açısı ve 21. Yüzyıl Becerileri Kazandırır:

AP Uluslararası Diploması (APID) uluslararası çalışmalarla ilgilenen öğrenciler için tüm dünyada tanınan bir diplomadır. APID öğrencilerin farklı disiplinlerdeki AP sınavlarında başarılı olmasını gerektirdiği için APID üst düzey bir başarı seviyesini temsil etmektedir.

APID KRİTERLERİ
 - Aşağıdakileri kapsayan 5 AP Sınavından 3 ve üzerinde puan almak
 - 2 farklı dünya dili için iki AP Sınavı
 - Küresel bakış açısı veren bir AP Sınavı
 - Matematik veya fen bilimlerinden bir AP Sınavı
 - Bir tane daha AP Sınavı – İngilizce veya başka bir dünya dili hariç olmak zorunda

APID için beş AP Sınavından 3 ve üzerinde puan almak gerekliliği, bu diplomayla öğrencilerin çoğu üniversiteye giriş kriterini karşıladıklarını göstermektedirler. Ayrıca, en ayrıcalıklı burslar verilirken öğrencilerin AP puanları da dikkate alınmaktadır.

REFERANSLAR

*The Advanced Placement Program (AP) Five Ways AP Can Help Your Students
*AP AHIGHER STANDARD FOR EDUCATORS AND STUDENTS WORLDWIDE
* https://apstudent.collegeboard.org/exploreap/for-parents
* https://www.scholarships.com
* https://secure-media.collegeboard.org/ap-student/pdf/ap-brochure.pdf
* http://lp.collegeboard.org/share-ap?affiliateId=rdr&bannerid=shareap
* https://apstudent.collegeboard.org/exploreap/what-it-takes

 

©2014 TheCollegeBoard. Advanced Placement Program College Board’un tescilli markasıdır ve College Board bu belgenin hazırlanması sürecine dâhil olmamıştır.

College Board web sitesi: www.collegeboard.org.collegeboard