SAĞLAM BİR ENTELLEKTÜEL, BİLİŞSEL VE DUYGUSAL GELİŞİM İÇİN

Etkili öğretmenler ve güvenli bir öğrenme ortamı

Online bilgi kaynaklarını değerlendirmeye ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmaya yönelik yaklaşım

İkinci yabancı dil: Fransızca, Almanca, İspanyolca

Zaman yönetimi, plan yapma ve akranlarla beraber etkili çalışma gibi önemli yaşam deneyimleri

Küresel farkındalık becerileri kazandiran programlar

Akademik ve sosyal destek

Çok seçenekli spor- kültür ve sanat etkinlikleri

 

 
Okulumuzda 3D Uygulamaları
Fen derslerimizde anlamlı öğrenmeyi sağlamak için bu gelişmelerden faydalanıyor, okulumuzun 3 boyutlu laboratuvarında ilgili kazanımları pekiştirici videolar ve görseller izliyoruz. Ders aktivitemizi videoları izledikten sonra tamamlayıcı olarak kullanıyoruz. Detaylı bilgi için..
TEDMood
Veli ve öğrencilermizin Ödev takip, kaynak çalışma dosyalarına ulaşabilmek için Detaylı bilgi için..

Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları
Okulumuzdaki 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında uygulanacak olan Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları. Detaylı bilgi için...