Düzenli hizmet içi eğitim alan sınıf öğretmenleri rehberliğinde; zeka oyunları ile yaşam ve düşünce becerilerini geliştiren uygulamalar

Soyut öğretilerden somut çıkarımlara ulaşma yöntemleri

Dönüşümlü düşünme, sorunları çözme, strateji geliştirme ve geleceği planlama gibi zihinsel becerilerin kazanılmasına yönelik dersler

Otokontrol, kurallara uyma ve başkasının hakkına saygı gösterme gibi yaşam becerilerini destekleyen oyunlar

(Detaylı Bilgi için...)