Sayın Velimiz,

Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur.

Dünya genelinde, 35’i aşkın ülkede, 20 yıldan fazla bir süredir uygulanmakta olan Mind Lab Eğitim Metodu, her yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış, kendi içinde özenle yapılandırılmış ders planları ile anaokulundan liseye kadar geniş bir yaş yelpazesine hitap eder.

Mind Lab Metodu’nda eğitim aracı olarak, pedagoglar tarafından geliştirilmiş 300’ü aşkın “Düşünce Oyunu” kullanılır. Metodun temelinde, en etkin öğrenme yolunun, yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek sağlanabileceği gerçeği yatar. Oyunlar, soyut öğretileri, gerçek hayatta da kullanabilecek somut becerilere dönüştürebilmek için birer simülasyon aracıdır. Bu eğitim ortamı, öğretmenlere de çocukları en doğal ortamlarında gözlemleme ve bireysel farklılıklarını ayırdetme şansı verir.

Çocukların doğal güdülerini oyun yolu ile fiziki bir etkinliğe dönüştürme şansı bulduklarında, okula gitmekten daha fazla keyif aldıkları ve öğrenme sürecinin hızlandığı tecrübe edilmiştir.Çoğu zaman oyun ve fiziksel birtakım yapıcı etkinlikler, yalnızca öğrenme ortamının gerginliğini ve sıkıcılığını azaltmak amacına yönelik olarak kullanılmaktadır. Oysa oyunu yalnızca kabul edilebilir bir rahatlama yöntemi olarak kullanmanın ötesinde bir eğitim aracı olarak kullanmak hem öğrenciye hem de öğretmene kolaylık sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar insanlarda doğuştan var olan araştırma, inşa etme, alet/edevat kullanma ve duygularını ifade etme güdülerinin temelde ne denli önemli ve değerli olduğunu göstermiştir. Bu güdüler tarafından harekete geçirilen etkinlikler okul programının bir parçası haline geldiğinde, bu durum öğrenme sürecine tüm öğrencilerin istekli ve gönüllü katılımını sağlar.

Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanısıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.
Bu yıl Mind Lab derslerimizde Logic Castle, Speedy, Sock Masters, Hoppers, Quarto, Mindsters ve Hop Hop hop oyunlarını oynayacağız.

Saygılarımızla