Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 Esra ÖZTERMİYECİ
Uluslararası Programlar ve Sınavlar Koordiatörü
esra.oztermiyeci@tedistanbul.k12.tr
Dahili No: 810

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli özel kurumlarda görev yapmış olan Öztermiyeci, okulumuzda 2002 yılında kimya öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 2009 - 2014 yılları arasında Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2014-2018 yılları arasında lise müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren AP koordinatörlüğü görevini sürdüren Öztermiyeci, 2018 öğretim yılından itibaren Uluslararası Programlar Koordinatörü olarak çalışmalarına devam etmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEDEN ULUSLARARASI PROGRAMLAR?
25-11-2017

Yaşadığımız yüzyılda dünyanın giderek artan küresel yapısı çeşitli alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermektedir. Günümüz iş hayatında, uluslararası alanda çalışabilecek, bütün kültürlere ve değerlere açık, farklı düşünebilen ama aynı zamanda kendi sahip olduğu değerleri de koruyabilen bireylere ihtiyaç vardır. Eğitimin amacı çocuğu içinde yaşadığı topluma hazırlamaktır ancak bunu yaparken giderek değişen dünya düzenini de hesaba katmak gerekmektedir. Dolayısıyla eğitimde amaçlanan, bireyin her platformda kendini ve mensup olduğu topluluğu en iyi şekilde temsil etmesi ve ilgi duyduğu her alanda çalışarak başarılı olabilmesi ise bu bireye verilmesi gereken eğitim mümkün olan en küçük yaştan başlatılarak uluslararası geçerlilikte olmalıdır.

Bu nedenle öğrencilerimizi bir üst eğitim kurumuna hazırlarken uluslararası bakış açısı edindirmemiz, onların dünyanın gerçeklerini görmelerini sağlamamız, kendilerine saygın bir yer edinmek için gerekli becerileri kazandırmamız gerekmektedir. Günümüzde konvansiyonel eğitim anlayışı yerine çağın gerektirdiği niteliklere sahip insan kaynağı yetiştirecek uygulamalar tercih edilmelidir. Bu amaçla okulumuzda farklı seviyelerde çeşitli uluslararası programlara ve faaliyetlere yer verilmektedir. Bu programlarla öğrencilerimizin gerekli akademik alt yapıya sahip olması amaçlarken aynı zamanda onlara uluslararası anlayış kazandırmayı, dünyaya açık olmalarını, kültürel ve etnik çeşitliliğe saygı duymalarını ve kabul etmelerini, dünyanın bütün insanlara ait olduğunu anlamalarını, kaynakların tüm insanlar tarafından eşit olarak kullanılması gerektiğini kavramalarını hedefliyoruz. Amacımız her öğrencimizi sadece kendi ülkesi için değil dünya için geleceğe hazırlamaktır.

 

 

ESRA ÖZTERMİYECİ YAZILARI
------------------------------------

- Neden Uluslararası Programlar?


 

 


 

TED İstanbul Koleji-2017